Tại sao không tiêm?

From: Dama16 Sep 2021 19:28
To: ALL1 of 1

Hà Nội: Một phường buộc dân giải thích vì sao không tiêm

15.9.2021

"Đối với những trường hợp trong độ tuổi nhưng từ chối tiêm chủng, yêu cầu người dân ký cam kết với UBND phường về việc không thực hiện tiêm chủng, nêu rõ lý do và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng", Phó Chủ tịch Tạ Văn Hải viết trong thông báo này.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58574117

Một số người ký tên "Không tiêm", và cho biết lý do 

No photo description available.