Trận quyền Anh ở LonDon

From: Kcl25 Sep 16:09
To: ALL1 of 4
ngày nay 25/5/2021, giữa Joshua người Anh 2, 3 đai vô dịch, mà thua võ sĩ Ukraine Usyk .
From: Kcl25 Sep 16:13
To: Kcl 2 of 4
Dân cá độ thua đậm .
From: Videonic25 Sep 16:49
To: Kcl 3 of 4
Hôm nay là 25 tháng 9, 2021 mà
From: Kcl26 Sep 09:34
To: Videonic 4 of 4