Outlet not working

From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 12:51
To: ALL1 of 23
Xin các bạn giúp. Cái outlet trong 2 bathroom không có power. Trong khi đèn và máy hút thì OK. Check gfci reset ở trong bếp và garage thì reset OK. Breaker thì không trip. Mở outlet ra thì không có dấu hiệu cháy hay lỏng vít. Vậy mò ở đâu hè?TIA
EDITED: 6 Oct 2021 15:04 by SEANBAO
From: Vnn333 6 Oct 2021 13:26
To: Sean B (SEANBAO) 2 of 23
Check GFCI trỏng restroom chưa, circuit khác nhau nên đâu có chung với garage & bếp. .
From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 13:38
To: Vnn333 3 of 23
Tìm thì trong restroom không có
From: Yellowtiger 6 Oct 2021 14:08
To: Sean B (SEANBAO) 4 of 23
anh còn ở bên Wells branch không? cái nhà bên đó của em outlet trong bathroom trên lầu chung với cái gfci outlet trong garage.  
From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 14:59
To: Yellowtiger 5 of 23
Còn em. Lạ là sao reset gfci cũng không work. Tính mở hộp breaker ra mà sợ...
EDITED: 6 Oct 2021 15:02 by SEANBAO
From: Ltm 6 Oct 2021 18:24
To: Sean B (SEANBAO) 6 of 23
Anh tìm cái ổ cắm GFCI trong bathroom closet đó!
EDITED: 6 Oct 2021 18:25 by LTM
From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 19:22
To: Ltm 7 of 23
Tìm rồi. Không có M à.
From: KissNRun (CUADONG) 6 Oct 2021 20:01
To: Sean B (SEANBAO) 8 of 23
Vậy thì thử thay hết 2 cái đó coi sao
From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 20:10
To: KissNRun (CUADONG) 9 of 23
Cua góp ý hay. Sẽ thay thử. Thank you
From: KissNRun (CUADONG) 6 Oct 2021 21:00
To: Sean B (SEANBAO) 10 of 23
Nhà anh Bảo (Haihon) hôm trước cũng bị giống như trường hợp của anh. Của anh Haihon thì bị trong garage, thay luôn 2 cái thì khỏi bệnh
Good luck anh
From: Sean B (SEANBAO) 6 Oct 2021 21:25
To: KissNRun (CUADONG) 11 of 23
Cảm ơn em nhiều
From: Okidoki7 7 Oct 2021 06:26
To: Sean B (SEANBAO) 12 of 23
Quote: 
reset gfci cũng không work

Check ngay gfci coi có điện kg?
From: Sean B (SEANBAO) 7 Oct 2021 07:23
To: Okidoki7 13 of 23
GFCI thì có điện...
From: TK (TKIET) 7 Oct 2021 08:44
To: Sean B (SEANBAO) 14 of 23
anh mở cái outlet ra coi mấy sợi giây có bị lỏng không, thường xài lâu hay bị dị
From: Sean B (SEANBAO) 7 Oct 2021 11:40
To: TK (TKIET) 15 of 23
Thay 2 cái outlet mà cũng không work
From: Lovecisco 7 Oct 2021 11:43
To: Sean B (SEANBAO) 16 of 23
Anh coi load gfci có điện không sau đó mới đi tiếp
From: Sean B (SEANBAO) 7 Oct 2021 12:25
To: Lovecisco 17 of 23
Gfci thì có điện
From: Lovecisco 7 Oct 2021 12:33
To: Sean B (SEANBAO) 18 of 23
Tới đâu thì không có điện anh?
From: thím_Hương (HUONG9999) 7 Oct 2021 12:41
To: Sean B (SEANBAO) 19 of 23
nhiều khi họ chạy dây GFCI 1 circuit cho mấy phòng tắm chung với nhau, còn outlet thì có thể circuit riêng với 1 phòng ngủ nào đó, anh check lại mấy phòng ngủ gần đó luôn . Mà sao phòng tắm lại có outlet riêng nữa hả anh? Thường phòng tắm chỉ có 1 hoặc 2 cái outlet và là GFCI hết
From: Sean B (SEANBAO) 7 Oct 2021 15:11
To: Sean B (SEANBAO) 20 of 23
Hehe. Đúng là ngu. Ở garage có 2 cái gfci, tìm ra rồi. Vậy cũng lạ. Nhà có 3 gfci... work rồi.