Bài hát bị chính phủ CSTQ cấm dân TQ nghe

From: Dongxanh22 Oct 2021 21:23
To: ALL1 of 2
From: Lunxit24 Oct 2021 15:11
To: Dongxanh 2 of 2
Cám ơn anh. Đọc bình luận mới hiểu đây là bài hát về đám dư luận viên tàu cộng.