Xây trại nuôi bò 4 triệu đô

From: Dama 3 Nov 2021 11:50
To: ALL1 of 1
Bình Định lấy ngân sách $4.4 triệu US xây trụ sở Cục Thuế tỉnh rồi bỏ hoang


vn-tru-so-thue-binh-dinh-2.jpg

https://zingnews.vn/tru-so-100-ty-cua-cuc-thue-binh-dinh-bo-hoang-sau-2-nam-hoan-thanh-post1274299.html

 (wave)