Sấm động năm châu

From: Dama 9 Nov 2021 07:07
To: ALL1 of 4

Camilla, Duchess of Cornwall, stunned by President Joe Biden’s ‘long fart’ during chat

7.11.2021

https://7news.com.au/entertainment/royal-family/camilla-duchess-of-cornwall-stunned-by-president-joe-bidens-long-fart-during-chat-c-4474085


 (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)
From: Chouprincess 9 Nov 2021 08:17
To: Dama 2 of 4
 (haha)  (haha)  lol
Một là ổng quá già, không control được cơ thể nữa, mà body của mình mà không control được thì sao lại đi control một đế quốc nhỉ?
Hai là thể hiện bản lĩnh của ông trùm thế giới, "tao vậy đó, thằng nào làm gì tao ?", mà tính cách này chắc chỉ có anh Chum mới dám thể hiện à !
From: Dama 9 Nov 2021 08:47
To: Chouprincess 3 of 4
Tội nghiệp bà công nương Camilla, chịu không thấu đi than thở khắp nơi  (haha)  (haha)  (haha)
From: TiVi 9 Nov 2021 09:02
To: Chouprincess 4 of 4
Chắc bữa đó anh 7 bận ... tả nên mới dám đánh rấm 1 phát dài như vậy kkk