Cho vay cán bộ :-)

From: Dama12 Nov 2021 19:17
To: ALL1 of 4
No photo description available.
From: WNY (PATHFINDER)13 Nov 2021 06:36
To: ALL2 of 4
Pótay.com

 
From: BUFFALO (DAUCULA)13 Nov 2021 09:10
To: WNY (PATHFINDER) 3 of 4
HỒI 75-85 toi còn thấy nhiều của hàng bảng đỏ chữ vàng như sau:

- Quầy chất đốt Thanh Niên
- Xuởng đẻ lớn

Và ghê rợn nhất là

Quầy THịt Cán Bộ Hưu Trí

Còn xe bộ đội viết chữ Kấm Lửa kiểu Bác Hồ Vĩ đại sống mãi trong lòng những thằng ngu thì chạy nhan nhảnh ngoài đừong
From: thím_Hương (HUONG9999)13 Nov 2021 18:49
To: BUFFALO (DAUCULA) 4 of 4
có quầy thanh niên tuơi sống nữa anh :-)