Thánh rắc hành

From: Dama17 Nov 2021 09:29
To: ALL1 of 3
10.11 
Thánh Rắc Hành, chỉ có ở Bún bò Ba Cô Gái.

https://www.facebook.com/peterlambui43/posts/6399889713416062

17.11 
Thánh rắc hành được công an Đà Nẵng "mời uống trà" 
https://www.voatiengviet.com/a/thanh-rac-hanh-bui-tuan-lam-bi-cong-an-da-nang-trieu-tap/6316892.html

Lại có "ai đó" bị nhột 


 (haha)  (haha)  (haha)
From: Vivivo17 Nov 2021 09:42
To: Dama 2 of 3
đem ra bàn cho khách rồi rắc hành mới đúng điệu
From: Luv Is Blue (SENTIBLUE)17 Nov 2021 17:58
To: Vivivo 3 of 3
Salt Bae rắc muổi thoải mái cái tay... còn ông này sợ hành rớt hết nên sọ sẹ cái tay lol