Deal cho Reolink solar wireles camera

From: buikiem (HUY2K05)26 Dec 2021 23:54
To: ALL1 of 11
ACE có deal nào cho solar wireless Reolink security camera thì xin xho BK nhờ với.
Cám ơn nhiều
From: buikiem (HUY2K05) 4 Jan 20:50
To: Mdoan 3 of 11
Cám ơn MDOAN. Mình lu bu nên trể tàu hết xeo rùi. Thôi chờ thêm vậy
From: Hồ Răng Ham (HRH) 4 Jan 21:07
To: buikiem (HUY2K05) 4 of 11
U?a vẫn đang còn sale mà Anh
From: buikiem (HUY2K05) 4 Jan 21:37
To: Hồ Răng Ham (HRH) 5 of 11
Giá $84.99 là nguyên giá hay sale vậy HRH
From: Hồ Răng Ham (HRH) 4 Jan 21:40
To: buikiem (HUY2K05) 6 of 11
Hình như đó là giá gốc nhưng có 15% mà anh
From: Okidoki7 5 Jan 07:25
To: Mdoan 7 of 11
 (thanks) Mới click.
From: buikiem (HUY2K05) 5 Jan 10:10
To: Okidoki7 8 of 11
Bạn click với final price bao nhiêu?
From: Mdoan 5 Jan 10:55
To: ALL9 of 11
Mi`nh co' 3 for the driveway (over 1 year now)...still working fine (not 4k resolution though)
EDITED: 5 Jan 10:56 by MDOAN
From: Okidoki7 5 Jan 12:32
To: buikiem (HUY2K05) 10 of 11
$78.32 included tax.
From: buikiem (HUY2K05) 5 Jan 20:02
To: Okidoki7 Mdoan 11 of 11
Cám ơn MD và Oki. Mình thấy cái chỗ apply coupon rùi. Đúng là già .. xớn xác  :-(