Deal cho Reolink solar wireles camera

From: buikiem (HUY2K05) 5 Jan 2022 11:10
To: Okidoki7 8 of 11
Bạn click với final price bao nhiêu?
From: Mdoan 5 Jan 2022 11:55
To: ALL9 of 11
Mi`nh co' 3 for the driveway (over 1 year now)...still working fine (not 4k resolution though)
EDITED: 5 Jan 2022 11:56 by MDOAN
From: Okidoki7 5 Jan 2022 13:32
To: buikiem (HUY2K05) 10 of 11
$78.32 included tax.
From: buikiem (HUY2K05) 5 Jan 2022 21:02
To: Okidoki7 Mdoan 11 of 11
Cám ơn MD và Oki. Mình thấy cái chỗ apply coupon rùi. Đúng là già .. xớn xác  :-(