Mừng Chúa Giáng Sinh (1953)

From: Dama31 Dec 2021 20:54
To: ALL1 of 3
Nguồn:
HCM Toàn tập – Tập 8, xuất bản lần thứ ba, trang 375-376.
Báo Nhân dân, số 155, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm 1953.

* C.B là bút hiệu của HCM khi viết báo thời 1950-1955


26055631_1975107562503477_28164106178578
EDITED: 31 Dec 2021 20:55 by DAMA
From: Dama31 Dec 2021 20:55
To: ALL2 of 3
From: Anhtrung 5 Jan 11:16
To: Dama 3 of 3
Tìm ra ông tổ của tuyên giáo rồi haha.

Không ngờ bọn phong kiến địa chủ tư sản mại bản và giai cấp lao động ra đời và tồn tại lâu ghê vậy. 
Sẵn kiếm coi có bài báo nào viết về lễ Phật đản luôn hen  (tearsofjoy)