Pháo Tết con cọp

From: Dama25 Jan 17:00
To: ALL1 of 3
....nổ to wá xá....dân mạng VN chịu hổng nổi 

https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-manh-hung-thong-tin-6g/6409890.html


 (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)   (rolling)  
From: Vivivo25 Jan 17:38
To: Dama 2 of 3
chăc là giống việt á, qua đó mua về bán lại
From: Dama25 Jan 20:32
To: Vivivo 3 of 3
quân đội nhân dân sau 75 "làm kinh tế" giỏi hơn đánh giặc.   ;-)