Đẹp lão

From: Dama16 Feb 15:43
To: ALL1 of 11
May be an image of 4 people and people standing
EDITED: 16 Feb 15:44 by DAMA
From: Hồ Răng Ham (HRH)16 Feb 17:24
To: Dama 2 of 11
Quát đờ phúc? Lolz
From: Chouprincess17 Feb 03:02
To: Dama 3 of 11
Mịa cha mấy thằng việt cộng chúng nó, kách mệnh là để xóa bỏ chế độ quân vương phong kiến, mà giờ chúng nó đi mặc áo kiểu " Hoàng Bào" !!??  (flaming)  (flaming)

Vậy Việt Nam sắp có vua lại rồi huh ?
From: TiVi17 Feb 10:01
To: Chouprincess 4 of 11
sinh năm 1954, Nguyen Xuan Phuc attended junior high school in his hometown of Quang Nam, Da Nang. In the period 1966 - 1968, he went to the Revolutionary War Zone and was trained by the Party in the North. He attended high school and was also the Secretary of the High School Youth Union from 1968 to 1972, graduating from general education on October 10, 1972.ADU ... hehehe
From: Dama17 Feb 10:10
To: TiVi 5 of 11
Adù là sao hả ?  :-S
From: Lunxit17 Feb 11:14
To: Dama 6 of 11
12 tuổi trốn vào rừng theo việt cộng rồi, có học hành khỉ mốc gì đâu. Cũng hạng với đồng chí 3 Dũng thôi.   
From: BUFFALO (DAUCULA)17 Feb 11:41
To: Dama 7 of 11
Adu cũng tương tự nhu anh Sáu nói : "Bà mẹ !" đó mà
From: TiVi17 Feb 12:10
To: Lunxit 8 of 11
Trình độ ....cờ lờ mờ vờ ... ma de in việt nam hả :P
From: TiVi17 Feb 12:10
To: Dama 9 of 11
Là á đù á....
From: Dama17 Feb 13:40
To: Lunxit 10 of 11
12 tuổi, ở miền Trung, chắc đi chăn bò, bị du kích dụ khị "đi làm cách mạng" đây mà.
From: tieutuong (HTHINH)11 Mar 03:46
To: Chouprincess 11 of 11
Mịa cha mấy thằng việt cộng chúng nó, kách mệnh là để xóa bỏ chế độ quân vương phong kiến, mà giờ chúng nó đi mặc áo kiểu " Hoàng Bào" !!??  (flaming)  (flaming)

Vậy Việt Nam sắp có vua lại rồi huh ?

 (up)  lol  lol