Va-Lăn-Thai

From: Dama16 Feb 16:04
To: ALL1 of 3
 (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)May be an image of text
From: WNY (PATHFINDER)16 Feb 17:10
To: ALL2 of 3
 (up2)  (up2)  (up2)
 lol  lol  lol
From: Dongxanh17 Feb 12:38
To: Dama 3 of 3
Hình như con người ta đang tiến dần thành mọi rợ thì hay đưa những cái thuyết mị dân "tự biên tự diễn" xong tự sướng hay sao đó :)