Quá dữ

From: WB (WB~)17 Feb 13:47
To: ALL1 of 2
Thèng hắc cơ nào đây ????  :) Khai mau!!!! :)

Lượm trên FB :)
Attachments:
From: Luv Is Blue (SENTIBLUE)18 Feb 11:48
To: WB (WB~) 2 of 2
Làm sao biết thằng hắc cơ là người VN?

Nó để lại dòng chữ "Ưhat's up!"