Most Valuable Companies in World 2022

From: Lychunhan21 Feb 2022 22:17
To: Dama 2 of 5
Interesting !!!
From: tieutuong (HTHINH)24 Feb 2022 16:37
To: Dama 3 of 5
quote: Dama
 ;-)  ;-)  ;-)Mấy thằng CEO / owners của mấy companies này đi đâu hết rùi Dama?  :-B  lol

From: Dama24 Feb 2022 16:52
To: tieutuong (HTHINH) 4 of 5
tụi nó đâu có ở với tui sao mà biết  (haha)  (haha)  (haha)
From: tieutuong (HTHINH)24 Feb 2022 18:32
To: Dama 5 of 5
quote: Dama
tụi nó đâu có ở với tui sao mà biết  (haha)  (haha)  (haha)

Ờ hén  (up)  lol

Hình như thì là mà ...nghe fake news nói đa số tụi nó đi  vô khách sạn G hết ròi  (jump)