Share Turbotax Premier 2021

From: GirlsHunter (KIEMKHACH) 3 Apr 09:33
To: ALL1 of 6
Turbotax Premier 2021

Còn dư 1 install và 1 e-File với unlimited printout and mail. State thì unknown.
Anh chị em nào cần thì inbox KK để lấy download link.
Only $14.00
Cảm ơn
 
From: Anhtrung 7 Apr 19:32
To: GirlsHunter (KIEMKHACH) 2 of 6
PM me. Interested. Thx.
From: GirlsHunter (KIEMKHACH) 7 Apr 21:33
To: Anhtrung 3 of 6
AnhTrung check your PM.
From: tiểu Long (TLHCV) 8 Apr 07:05
To: ALL4 of 6
Mình cũng còn cho 4 máy, TT Deluxe - Federal ONLY, ACE cần thì PM nhe .

TL,
From: chan dai (LTNGUYEN) 8 Apr 11:33
To: tiểu Long (TLHCV) 5 of 6
CD ở TX vậy xài cái  này được không?
From: tiểu Long (TLHCV) 8 Apr 12:25
To: chan dai (LTNGUYEN) 6 of 6
được CD và chỉ cho personal tax w-2, nếu có Investments, rental property, 1099-Misc, thì cái version Deluxe này không được ! 
EDITED: 8 Apr 12:33 by TLHCV