Chấm dứt chức vụ hàm

From: Kcl 7 Apr 12:26
To: ALL1 of 3
Chức vụ Hàm nghĩa là sao . Có tiếng mà không có miếng : bổ một chức vụ nghe "Kêu", nhưng không có phụ cấp Chức vụ phải không ?
 

THỜI SỰ

Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm từ 1/4

  • Hoài Thu
  •  
  • Thứ năm, 7/4/2022 18:23 (GMT+7)

Kể từ 1/4, Ban Bí thư quyết định chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trừ cơ quan ngoại giao.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

From: Viethai 8 Apr 11:04
To: Kcl 2 of 3
Chức vụ hàm thụ kiểu như tập sự ?
From: Mì Ăn Liền (MYANLIEN)14 Apr 08:52
To: Kcl 3 of 3
Người ta thường nói "có tiếng mà không có miếng" nghĩa là có danh, có chức mà không được hưởng bổng lộc.

"Chức vụ hàm" có ý nghĩa ngược lại. Được hưởng lương bổng của chức vụ cao, nhưng quyền hạn chỉ ở chức vụ thấp hơn.

Thí dụ: Một ông trưởng phòng già mà dở nhưng không chịu về hưu. Nhưng ông ta là đảng viên gạo cội, nên vẫn cứ ngồi ghế đó. Cậu phó phòng cũng cần được cất nhắc, nhưng không có chỗ cho cậu ta lên. Lẽ ra cậu ta sẽ ngồi lên ghế trưởng phòng ấy. Vậy thì khi cậu ta có "chức vụ hàm" trường phòng, cậu ta lãnh lương bằng ông trưởng phòng kia, nhưng không có quyền trưởng phòng, mà vẫn là phó phòng dưới tay ông trưởng phòng ấy.