MÓN QUÀ MÀ BÀ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP TẶNG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH

From: WNY (PATHFINDER)15 May 13:28
To: ALL1 of 4
From: Kcl16 May 05:31
To: WNY (PATHFINDER) 2 of 4
Nói bậy .
Ở Mỹ sản phẫm nông nghiệp của Mỹ gồm lúa mì và bò . Mỹ tặng bò là khuyến khích VN tăng sản phẫm nông nghiệp giống như Mỹ vậy . Đúng là chuyến đi thành công, kể cả nói "lén" mà tưởng người ta không biết .
Riêng người Á châu thì nghỉ "ngu như bò" .
From: Hồ Răng Ham (HRH)16 May 05:59
To: WNY (PATHFINDER) 3 of 4
Con bò đỏ mới độc chứ kkkkk
From: TiVi16 May 06:07
To: Kcl 4 of 4
Bác nghỉ ở Việt Nam còn đất .... nông nghiệp sao ? :) tụi nó chia năm xẻ bảy bán hết xây khách sạn, nhà hàng, sân golf hết để tiến lên xã hội 4.0 rồi :)