2 LED headlamps rechargeable 50%

From: TiVi 3 Jul 14:30
To: ALL1 of 9
From: TiVi 3 Jul 14:31
To: BUFFALO (DAUCULA) 2 of 9
^bump^ :P
From: BUFFALO (DAUCULA) 3 Jul 15:19
To: TiVi 3 of 9
Click rồi, cám ơn em. Kkkkk
From: CN (CHANNGAN) 5 Jul 15:58
To: TiVi 4 of 9
click gồi Qui ui  yay
From: TiVi 5 Jul 16:28
To: CN (CHANNGAN) 5 of 9
rượu cũ bình mới hả ? :)  
From: CN (CHANNGAN) 6 Jul 13:24
To: TiVi 6 of 9
Lâu nay chỉ đứng nghe ngóng không dám thưa thốt bậy bạ. Lén xếp mua được cái bị nhà binh ngầu và rẻ thích quá nên cám ơn thầy TV đấy thôi.

pronouns: chán ngán, chặn ngăn, chân ngắn (thật mà), chân ngan
From: TiVi 6 Jul 13:40
To: CN (CHANNGAN) 7 of 9
(up)
From: BUFFALO (DAUCULA) 6 Jul 15:09
To: CN (CHANNGAN) 8 of 9
Caí "bị" nhà binh này quá đáng tiền luôn  (up)  (up)  (up)  (up)  (up)  (up)
From: CN (CHANNGAN) 6 Jul 15:33
To: BUFFALO (DAUCULA) 9 of 9
 (agree)