2 LED headlamps rechargeable 50%

From: TiVi 3 Jul 2022 13:30
To: ALL1 of 9
From: TiVi 3 Jul 2022 13:31
To: BUFFALO (DAUCULA) 2 of 9
^bump^ :P
From: BUFFALO (DAUCULA) 3 Jul 2022 14:19
To: TiVi 3 of 9
Click rồi, cám ơn em. Kkkkk
From: CN (CHANNGAN) 5 Jul 2022 14:58
To: TiVi 4 of 9
click gồi Qui ui  yay
From: TiVi 5 Jul 2022 15:28
To: CN (CHANNGAN) 5 of 9
rượu cũ bình mới hả ? :)  
From: CN (CHANNGAN) 6 Jul 2022 12:24
To: TiVi 6 of 9
Lâu nay chỉ đứng nghe ngóng không dám thưa thốt bậy bạ. Lén xếp mua được cái bị nhà binh ngầu và rẻ thích quá nên cám ơn thầy TV đấy thôi.

pronouns: chán ngán, chặn ngăn, chân ngắn (thật mà), chân ngan
From: TiVi 6 Jul 2022 12:40
To: CN (CHANNGAN) 7 of 9
(up)
From: BUFFALO (DAUCULA) 6 Jul 2022 14:09
To: CN (CHANNGAN) 8 of 9
Caí "bị" nhà binh này quá đáng tiền luôn  (up)  (up)  (up)  (up)  (up)  (up)
From: CN (CHANNGAN) 6 Jul 2022 14:33
To: BUFFALO (DAUCULA) 9 of 9
 (agree)