amazon prime day

From: TiVi 7 Jul 13:30
To: ALL1 of 7
chuẩn bị click click click, mại dzô mại dzô mại dzô :)

https://www.amazon.com/primeday/?tag=vcf4ever09-20
From: thím_Hương (HUONG9999) 8 Jul 06:56
To: TiVi 2 of 7
có deal gì hay hay không, bữa giờ click hết hơn $300 rồi kkk
From: TiVi 8 Jul 07:55
To: thím_Hương (HUONG9999) 3 of 7
Chưa thấy deals kkkk
From: chantrau10 Jul 08:13
To: ALL4 of 7
hihi, minh đang canh WB 4tb red nas :)
From: Xebagac10 Jul 11:43
To: chantrau 5 of 7
Bờm cũng sưu tầm phim chéo hay sao mà cần tới 4TB? Có gì nhớ share nhe
From: chantrau10 Jul 13:18
To: Xebagac 6 of 7
dạ ko có fin chéo chéo bro oi, :) chỉ store hinh gia đình & camera surveilance
From: Lovecisco11 Jul 14:00
To: ALL7 of 7
Cần 2tb ssd hard drive chị cái laptop..

Thanks