Dell Latitude 7390 $199

From: Hồ Răng Ham (HRH)15 Aug 21:23
To: ALL1 of 15
From: chantrau16 Aug 05:08
To: Hồ Răng Ham (HRH) 2 of 15
mèn, laptop này có 13" hà :) screen hơi nhỏ
From: Hồ Răng Ham (HRH)16 Aug 06:00
To: chantrau 3 of 15
Nhỏ mà có võ kkkkk
From: TK (TKIET)16 Aug 07:28
To: Hồ Răng Ham (HRH) 4 of 15
bỏ dô cart xong là $340 , chac giá lên lại rồi
From: Vietvan16 Aug 07:37
To: Hồ Răng Ham (HRH) 5 of 15
mấy cái coupons này thường kiếm ở đâu vậy bro ? 
From: Cnsphng16 Aug 07:43
To: TK (TKIET) 6 of 15
dùng coupon: BTS48LAPTOP

expire Thursday.
From: TiVi16 Aug 09:33
To: Cnsphng 7 of 15
sao 4-core lại rẻ hơn 2-core? :D
From: Hồ Răng Ham (HRH)16 Aug 09:38
To: Vietvan 8 of 15
Slickdeals đó, tui chỉ copy post lai trong nay thôi
From: TK (TKIET)16 Aug 09:50
To: TiVi 9 of 15
Quote: 
sao 4-core lại rẻ hơn 2-core?
vẫn không bằng hard-core LOL
From: TiVi16 Aug 09:54
To: TK (TKIET) 10 of 15
hahaha lol
From: Cnsphng16 Aug 10:22
To: TiVi 11 of 15
4 Cores made in China
2 Cores made in USA 

:) 
From: TiVi16 Aug 10:28
To: Cnsphng 12 of 15
really ? :)
From: Cnsphng16 Aug 10:30
To: TiVi 13 of 15
kg biet :)

model nào vâ.y?
EDITED: 16 Aug 10:31 by CNSPHNG
From: TiVi16 Aug 11:09
To: Cnsphng 14 of 15
7390 đó anh :)  ... với coupon anh đưa, chọn cái 4-core thì còn $199 + tax shipped :)  rẻ quá mà không biết mua dzìa làm gì :D
From: Cnsphng16 Aug 11:17
To: TiVi 15 of 15
chơi đẹp đi mai mốt uncle "Bảy Đần" gởi stimulus check về :)

hmm không thấy 2 cores chi có 4 cores thôi, có thể 2 cores have more memory and large SSD.
EDITED: 16 Aug 11:21 by CNSPHNG