1TB SSD portable ẽxternal hard drive $60 shipped

From: TiVi30 Aug 15:24
To: ALL1 of 6
From: TK (TKIET)30 Aug 16:27
To: TiVi 2 of 6
Mua ủng hộ vcf đi
From: TiVi30 Aug 17:25
To: TK (TKIET) 3 of 6
Mua 100 cái rồi, để dành làm quà cho Đại Hội VCF Virginia 2024 :P
From: BUFFALO (DAUCULA)30 Aug 19:23
To: TiVi 4 of 6
Hêtsl hàng rồi
From: TK (TKIET)30 Aug 19:33
To: TiVi 5 of 6
Đừng dzui miệng nói chơi nhen
From: TiVi30 Aug 20:43
To: BUFFALO (DAUCULA) 6 of 6
Dạ lightning deal hồi chiều ... trong vòng vài tiếng thôi anh :(