SỨA MÁY XE MÔ TÔ VÀ MỔ TIM

From: Dongxanh 2 Sep 09:50
To: ALL1 of 3

SỨA MÁY XE MÔ TÔ VÀ MỔ TIM

 

Một người thợ máy đang hì hục

Lôi ổ máy một chiếc mô tô

Hiệu Harley ra để thăm dò

Thì một giải phẫu gia tim mạch

Ghé vào với chiếc mô tô khác.

Anh thợ máy ngước mắt nhìn lên

Và nhận ra ông bác sĩ quen

Nên cất tiếng hỏi liền lập tức: 

“Ông Đốc này, cho tôi hỏi chút.

Có được không? Một chút thôi mà.”

Ông bác sĩ ngạc nhiên, ngó qua.

Anh thợ máy lau tay vội vã, 

Rồi đứng dậy, bằng giọng giả lả:

“Bác sĩ chịu khó ngó kỹ đây.

Tôi có thể mở cái máy này, 

Lấy mấy cái van bầy trước mặt 

Xong rồi thay từng bộ phận một. 

Và khi tôi hoàn tất, thì đây

Máy lại chạy phây phây như trước.

Giải phẫu tim thì có gì khác?

Vậy tại sao tiền bạc khác xa.

Thù lao ông đầy cửa đầy nhà

Mà tôi thì toàn thu bạc cắc?

…..

Bác sĩ trả lời sao, đố biết?

>  

>  

>  

“Câu trả lời dễ ẹt, anh à

Anh cứ thử tháo cái máy ra,

Thay van, trong khi mà máy vẫn 

Chạy khơi khơi xem có làm đặng!”

 

CHẨM TÁ NHÂN

(diễn nghĩa)

08/28/2022

From: BUFFALO (DAUCULA) 2 Sep 19:58
To: Dongxanh 2 of 3
Dễ quá.
Anh thợ máy bảo "chờ chút, để tui lấy cái máy Kô Le gản cho bánh xe quay rồi tăt máy chính để thay van, thay xong thì cho máy chính chạy, gỡ ko le ra. Ông cũng làm vậy thôi, cho máu nguội ta quá máy bơm như tim giả rồi thay van tim thật mà thôi". Kkkk
From: Dongxanh19 Sep 21:03
To: BUFFALO (DAUCULA) 3 of 3
:)