socket light camera

From: chantrau23 Sep 18:39
To: ALL1 of 1
có ace nào sài qua socket light camera ko? cho mình xin review với, cám ơn