Giá đặc biệt CinemaTube cho VCFBoard

From: TiVi 1 Oct 2009 15:08
To: Metallica 16 of 419
cả 2 luôn :)
From: TnT 1 Oct 2009 15:09
To: Trotrui 17 of 419
Anh nên PM Bocap riêng đừng post info ngoài public như vậy .. anh edit lại cái message kia đi anh cắt bới anh T3 trong line :)
From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:10
To: Trotrui 18 of 419
Pls PM...đừng bỏ info ở đây
From: TiVi 1 Oct 2009 15:11
To: tv (THACHSANH) 19 of 419

mới bỏ tên và địa chỉ của hén dzô GAY PON site rùi :B ..... free magazine for life :))

From: Satlover 1 Oct 2009 15:15
To: TiVi 20 of 419

tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
t3
trotrui
satlover

Thanks

From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:15
To: ALL21 of 419

1. tivi
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh

EDITED: 1 Oct 2009 15:16 by THACHSANH
From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:15
To: Satlover 22 of 419

tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
t3
trotrui
satlover
thachsanh
yellowtiger

Đa tạ

EDITED: 1 Oct 2009 15:16 by YELLOWTIGER
From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:17
To: Yellowtiger 23 of 419

1. tivi
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh
11. Yellowtiger

From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:17
To: tv (THACHSANH) 24 of 419
thanh cù sơ :)
From: Trotrui 1 Oct 2009 15:17
To: T3 (TTT) 25 of 419

ủa chín mịa em rùi.... em tưởng em PM cho anh bocap mà... thanks anh

To Anh Tivi: khi nào em có mối chụp hình ở porn site nào đó, em dẫn anh đi, anh chịu hông? :B

From: Hoangkhan 1 Oct 2009 15:19
To: tv (THACHSANH) 26 of 419
1. tivi (2)
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh
11. Yellowtiger
From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:23
To: Hoangkhan 27 of 419
sao anh nàm biếng thế :P
From: Metallica 1 Oct 2009 15:23
To: Yellowtiger 28 of 419

YT có paypal order giùm Meta một cái được không ?

Thanks

From: trailangsj (XMRADIO) 1 Oct 2009 15:25
To: ALL29 of 419

ai là mod edit cái post of anh Ethan đươc o

thanks

From: TiVi 1 Oct 2009 15:26
To: trailangsj (XMRADIO) 30 of 419
hén tự ê đít được mà
From: 6 BaMẹ (LUCTIEUPHUNG) 1 Oct 2009 15:28
To: Bocap 31 of 419
Hổng biết cái này là cái giề nhưng kệ, có TiVi với anh Dầu là anh cứ vô tư ghi tên dzô hehehehe :))

1. tivi (2)
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh
11. Yellowtiger
12. Lục tiểu Phụng
From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:29
To: Metallica 32 of 419
Yes sir.
From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:30
To: 6 BaMẹ (LUCTIEUPHUNG) 33 of 419

1. tivi (2)
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh
11. Yellowtiger(2)
12. Lục tiểu Phụng

From: TiVi 1 Oct 2009 15:30
To: 6 BaMẹ (LUCTIEUPHUNG) 34 of 419
(up)

hehehehe..thấy spec giống Pop Con gì đó :)   mà gẻ gẻ thì chơi thử :P
From: Metallica 1 Oct 2009 15:32
To: TiVi 35 of 419
Em có cái Popcorn rồi mà thấy anhem xíp hàng thì cũng chơi luôn hihi