Giá đặc biệt CinemaTube cho VCFBoard

From: BUFFALO (DAUCULA) 1 Oct 2009 14:52
To: trailangsj (XMRADIO) 5 of 419

Cho anh ké thêm nè , 3rd in list , chỉ cần thêm 2 ngừ nữa (or 1 ngừ và BoCap) là tới nâm bờ fai rùi á

tivi
xmradio
Daucula

Paypal của anh: CDNGUYEN2007@yahoo.com

(thanks)

From: chantrau 1 Oct 2009 14:53
To: Bocap 6 of 419
cinematube này có ngon bằng WD hay PCH hong dị bro?
From: TnT 1 Oct 2009 14:54
To: trailangsj (XMRADIO) 7 of 419
1) Tivi
2) xmradio
3) Daucula
4) Cuboi
5) TnT
EDITED: 1 Oct 2009 14:56 by TNT
From: BUFFALO (DAUCULA) 1 Oct 2009 14:56
To: TnT 8 of 419
Sao lại nỡ kick anh ra khỏi list vậy em? :< :-&
From: TiVi 1 Oct 2009 14:56
To: Bocap 9 of 419
tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
From: T3 (TTT) 1 Oct 2009 14:58
To: Bocap 10 of 419
tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
T3

Thanks Bo Cap
EDITED: 1 Oct 2009 15:00 by TTT
From: TnT 1 Oct 2009 14:59
To: BUFFALO (DAUCULA) 11 of 419
Em đâu có kick anh ra. Tại em type rồi mà em muốn search cái hình coi nó ra sao rồi mới bấm post :).. ai ngờ anh chen vô trước em... sorry anh Dầu :)

Đây là hình ACE nào muốn biết thêm về cái máy này

http://www.brite-view.com/cinematube.php
EDITED: 1 Oct 2009 15:01 by TNT
From: Trotrui 1 Oct 2009 15:02
To: TiVi 12 of 419

tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
t3
trotrui

EDITED: 1 Oct 2009 15:03 by TROTRUI
From: Metallica 1 Oct 2009 15:03
To: TiVi 13 of 419
Cái này mình cắm cục Sata hard drive chứa phim sẳn vô coi luôn hay là chỉ qua network only vậy anh Tivi?
Message 45149.14 was deleted
From: T3 (TTT) 1 Oct 2009 15:08
To: Trotrui 15 of 419
sao em khong PM rieng cho BC mà post len đây? Hỏng sundefined. bị có người lại nhà gõ cửa hả :-)
From: TiVi 1 Oct 2009 15:08
To: Metallica 16 of 419
cả 2 luôn :)
From: TnT 1 Oct 2009 15:09
To: Trotrui 17 of 419
Anh nên PM Bocap riêng đừng post info ngoài public như vậy .. anh edit lại cái message kia đi anh cắt bới anh T3 trong line :)
From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:10
To: Trotrui 18 of 419
Pls PM...đừng bỏ info ở đây
From: TiVi 1 Oct 2009 15:11
To: tv (THACHSANH) 19 of 419

mới bỏ tên và địa chỉ của hén dzô GAY PON site rùi :B ..... free magazine for life :))

From: Satlover 1 Oct 2009 15:15
To: TiVi 20 of 419

tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
t3
trotrui
satlover

Thanks

From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:15
To: ALL21 of 419

1. tivi
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh

EDITED: 1 Oct 2009 15:16 by THACHSANH
From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:15
To: Satlover 22 of 419

tivi
xmradio
cuboi
daucula
bocap
Tnt
t3
trotrui
satlover
thachsanh
yellowtiger

Đa tạ

EDITED: 1 Oct 2009 15:16 by YELLOWTIGER
From: tv (THACHSANH) 1 Oct 2009 15:17
To: Yellowtiger 23 of 419

1. tivi
2. xmradio
3. cuboi
4. daucula
5. bocap
6. Tnt
7. t3
8. trotrui
9. satlover
10. thachsanh
11. Yellowtiger

From: Yellowtiger 1 Oct 2009 15:17
To: tv (THACHSANH) 24 of 419
thanh cù sơ :)