Nhìn mà không ...

From: Tiu Mui (HOANGDUC)28 Jun 2012 04:05
To: ALL1 of 5
...bị quay...(đí-zì)

Mời ACE thử xem mình có bị chóng mặt không ? Nếu không chắc làm phi công được . :P


Lụm trên FB.
From: 3Phi (VOSAC)28 Jun 2012 05:44
To: Tiu Mui (HOANGDUC) 2 of 5
:)) cái này en thua giề... bắn game BF3...bay mấy chiếc jet dogfight kìa mới đã :))
From: Tiu Mui (HOANGDUC)28 Jun 2012 05:57
To: 3Phi (VOSAC) 3 of 5
Dzị bro đi thi, làm phi công hay phi hành gia là nô próp-lầm hé :B :))
From: 3Phi (VOSAC)28 Jun 2012 06:22
To: Tiu Mui (HOANGDUC) 4 of 5
yeah... phi công bắn thèng lèn thì tui giỏi lém ... :)) :)) :))
From: tieutuong (HTHINH)18 Sep 2013 05:07
To: ALL5 of 5
Ngắm thử, xem chơi :B
Xem thêm thì dzô nhe :B
http://misc.likes.com/20-crazy-moving-optical-illusions?page=8
EDITED: 18 Sep 2013 05:08 by HTHINH