Xin: Minecarft cho PC.

From: Duchuypham24 Mar 2013 04:28
To: ALL1 of 11
ACE nào có link và chìa khóa cho game này cho mình xin , rất cám ơn.
From: trailangsj (XMRADIO)24 Mar 2013 07:42
To: Duchuypham 2 of 11
xm có cai crack mà là hơn 300MB sao gởi cho Bro đây :)
From: TiVi24 Mar 2013 07:48
To: trailangsj (XMRADIO) 3 of 11
upload lên dropbox đi xm, thanks.
From: trailangsj (XMRADIO)24 Mar 2013 07:51
To: TiVi 4 of 11
Part 1

Part 2


http://dl.dropbox.com/u/97878335/.minecraft.part3.rar

chờ chút nhe đang upload

combine nó lại rồi unrar nó hé

trong đó có .minecraft folder --> put this in c:\User\ Name user\appdata\Roaming

if you dónt see AppData folder, click organizine on top--> click folder and search option--> click on view and select show hidden files and folders and drives

còn cai mincraft.êxe có thể bõ anywhere you want
EDITED: 24 Mar 2013 09:52 by XMRADIO
From: Duchuypham24 Mar 2013 09:10
To: trailangsj (XMRADIO) 5 of 11
Ty sir (up)
From: trailangsj (XMRADIO)24 Mar 2013 09:53
To: Duchuypham 6 of 11
done rồi đó Đức
From: Mdoan24 Mar 2013 10:01
To: trailangsj (XMRADIO) 7 of 11
Cho mình ké luôn nha.....Thank you
From: trailangsj (XMRADIO)24 Mar 2013 10:25
To: Mdoan 8 of 11
download từ link đó đó Mdoan
From: Mdoan24 Mar 2013 10:50
To: trailangsj (XMRADIO) 9 of 11

Dư"a con gái đang chơi....it is working goood....
Nó muốn Tekit pack gì đó....but there are like 15 packs in there already...

(thanks)

EDITED: 24 Mar 2013 10:50 by MDOAN
From: Duchuypham24 Mar 2013 12:07
To: trailangsj (XMRADIO) 10 of 11
(thanks)
From: codai10 Jul 2013 01:50
To: ALL11 of 11
(thanks)