Tìm truyện tranh Sách Vàng

From: Caprir 4 Jun 2013 00:38
To: ALL1 of 4
Cap nhớ lúc trước có ACE nào đã post link tới truyện tranh như Lucky Luke, Phan Tân - Sĩ Phú, Lữ Hân - Phi Lục, Tintin và Milou.. ACE nào có dl, và còn giữ, cho Cap xin được không?
From: HKH (HIEPKHACH) 4 Jun 2013 04:26
To: Caprir 2 of 4
Mình tìm Bộ sách vàng trước 75 (Con mèo đọc sách) cũng lâu rồi không thấy, sau toàn lấy được của NSB Trẻ biên soạn lại, cất trên My acct.

Check PM
From: Caprir 4 Jun 2013 05:12
To: HKH (HIEPKHACH) 3 of 4
Cảm ơn anhHKH. Về nhà Cap mới lụm xuống được.
From: HKH (HIEPKHACH) 4 Jun 2013 08:35
To: Caprir 4 of 4
Quên nữa, có vài Files đòi unpass gõ: trinhthai

trong hdd còn một mớ chưa u/l, nếu thấy thiếu, hú mình sẽ up lên thêm.