0223 - Animal Crossing - Wild World - USA

From: Thaytu24 Jun 2013 16:18
To: ALL1 of 1
Tammy muốn chơi game này, T2 download xong bỏ vo SD card, rồi bỏ vô card R4itt sao nó không thấy game này vậy bà con? ai biết chỉ dùm với, xin đa tạ

T2 download ở đây

http://www.romulation.net/roms/NDS/0223-Animal-Crossing-Wild-World-(U).rar/

Thanks