Đô vui có thưởng

From: 3Phi (VOSAC)23 Sep 2013 18:19
To: ALL1 of 11
From: Langchaca23 Sep 2013 19:03
To: 3Phi (VOSAC) 2 of 11
đánh một con chín rô
From: Cọp Giấy (NHOBELI)24 Sep 2013 02:12
To: 3Phi (VOSAC) 3 of 11
bên B thắng

A- 9
B- 2 chuồn
A- 2 cơ
A- đôi bồi
B- đôi xì
A- đôi xì lớn hơn
A- đôi đầm
A- 2 bích
B - 2 rô
A còn dư con 9.

:B
From: Thayngao24 Sep 2013 04:08
To: 3Phi (VOSAC) 4 of 11
Dánh theo luật nào dzị: Tiến lên (cơ rô chuồn bích) hay Sò tỉ (bích cơ chuồn rô)?
From: Langchaca24 Sep 2013 05:04
To: Cọp Giấy (NHOBELI) 5 of 11

A- 9
B- 2 chuồn
A- 2 cơ (bỏ không đi) what will you go next
A- đôi bồi
B- đôi xì
A- đôi xì lớn hơn
A- đôi đầm
A- 2 bích
B - 2 rô
A còn dư con 9.

EDITED: 24 Sep 2013 05:05 by LANGCHACA
From: Thiết Côn (THIETCON)24 Sep 2013 06:29
To: Langchaca 6 of 11
quote:
A- 9
B- 2 chuồn


A: Bỏ, không đi. Tới B đi tiếp đi :)
From: Langchaca24 Sep 2013 06:37
To: Thiết Côn (THIETCON) 7 of 11
A là của em chờ cọp vô đi tiếp
From: Anhtrung24 Sep 2013 07:20
To: 3Phi (VOSAC) 8 of 11
A thắng như sau:
1. A xé lẻ ra đánh đôi nhỏ hơn xì, ví dụ như đánh 9 rô.
2. B có 2 biến chính 2.1 và 2.2:
2.1. Bỏ.
3. A đánh lẻ tiếp tục tới thắng.
2.2. Xé lẻ ra đánh với 2 biến lớn: đánh heo (2.2.1), hoặc xì (2.2.2).
2.2.1. B đánh heo.
3. A bỏ cho B đánh tiếp.
4.1. B đánh đôi xì thì A dùng đôi xì hoặc đôi heo bắt chết, sau đó xả các đôi cho đến quân cuối cùng là 9 cơ. B lúc đó chỉ còn 1 heo, sẽ chết, thúi heo luôn happycry
4.2. B đánh heo thì A dùng heo 2 cơ giết. Sau đó A dùng 2 bích bảo kê cho 9 cơ, hỏng cho B xé lẻ đôi xì ra. Mà B hỏng xé lẻ thì A cứ đánh lẻ cho tới hết bài, hể B xé lẻ để bắt thì A dùng 2 bích giết, sau đó đánh đôi.
2.2.2. B đánh xì.
3. A xé đôi heo ra bắt, dùng 2 bích trước.
4.1. Nếu B bỏ thì lúc này B còn 1 xì, 2 heo nhỏ, A có heo lớn, 2 xì và 9 cơ lẻ. A sẽ dùng heo lớn bảo kê để đánh lẻ xả rác dần dần. Hễ B không chịu xé đôi heo ra thì A đi lẻ đến hết bài, A thắng.
4.2. Nếu B xé đôi heo ra thì A dùng 2 cơ bắt, sau đó quay lại đánh đôi tới hết bài. A thắng.
From: 3Phi (VOSAC)24 Sep 2013 08:42
To: Thayngao 9 of 11
là tiến lên
From: 3Phi (VOSAC)24 Sep 2013 17:47
To: Anhtrung 10 of 11
túm lại là A nhấp con chín rùi bỏ ...cho B đi ...B đánh kiểu nào cũng bị A hậu phát chế nhân.... :P

nếu B xé con 2 ra quánh lẻ thì B nhịn tiếp chờ đến khi B có 2 con rác thì đè đầu

nếu bài kín thì B thắng xiềng, nếu bài mở thì A biết nhin sẽ thắng, ko biết nhịn thua
EDITED: 24 Sep 2013 21:08 by VOSAC
Message 83028.11 was deleted