xin minecraft for PC

From: TiVi10 Oct 2013 03:48
To: ALL1 of 5
:) ai có bản full/cracked cho xin please :) thanks.
From: Lunxit10 Oct 2013 08:15
To: TiVi 2 of 5
:)) Angry Birds, Bad Piggies cracked rồi lấy hông?
From: TiVi10 Oct 2013 08:31
To: Lunxit 3 of 5
:) cracked rùi có update được không? :) trên PC hả anh?
From: trailangsj (XMRADIO)11 Oct 2013 15:18
To: TiVi 4 of 5

uả vua đaò mỏ mà o biết hả

hahahah :)

đaò thì ra mà

From: Lunxit11 Oct 2013 15:49
To: TiVi 5 of 5
Ừ, PC có đủ hết Angry Bird Space, Season, Star War, Bad Piggies... Em thích, p.m. anh chỗ anh upload cho.