Cá tính của bạn thuộc loại nào?

From: tieutuong (HTHINH)28 Jul 2014 02:17
To: ALL1 of 5
Thử xem có đúng không nhé cả nhà B-)

Cá tính của bạn thuộc loại nào ?
From: Nhaclinhsan28 Jul 2014 03:04
To: tieutuong (HTHINH) 2 of 5
Nếu tui đọc xong rùi mới chon cái cây thì cá tính cũa tui thuộc loại nào :-)
From: tieutuong (HTHINH)28 Jul 2014 03:07
To: Nhaclinhsan 3 of 5
Có lẽ bạn thích làm ngược lại những điều bình thường người khác làm! Bạn là một người có cá tính đặc biệt, nổi bật giữa đám đông! :B :P (haha)
EDITED: 28 Jul 2014 03:24 by HTHINH
From: Nhaclinhsan28 Jul 2014 04:23
To: tieutuong (HTHINH) 4 of 5
Tui nghĩ tui có cá tính ma le :-)
From: tieutuong (HTHINH)28 Jul 2014 05:00
To: Nhaclinhsan 5 of 5
:B Đâu có tra tứn mà thành thặc khai báo chi dzạ!? :B :)) :)) :))