Đố vui

From: Songoku 3 Mar 2015 12:07
To: ALL1 of 14

131
???
331
430
531
630
731
831
930
1031
1130
1231

From: KissNRun (CUADONG) 3 Mar 2015 12:33
To: Songoku 2 of 14
230
From: Songoku 3 Mar 2015 13:21
To: KissNRun (CUADONG) 3 of 14
nope :)
From: DUNGNGUYEN 3 Mar 2015 15:06
To: Songoku 4 of 14
228 or 229
From: Luudan62 3 Mar 2015 15:12
To: Songoku 5 of 14
231
From: Chihainep 3 Mar 2015 15:54
To: Songoku 6 of 14
Hàng đơn vị không phải pattern 1010 mà là 111010, nên số thứ 2 là 231.
From: Phanhuy 4 Mar 2015 01:30
To: Chihainep 7 of 14
em cũng nghĩ là 228 hoặc 229
From: Songoku 4 Mar 2015 01:49
To: DUNGNGUYEN 8 of 14
(goodjob)
From: Thayngao 4 Mar 2015 08:46
To: Songoku 9 of 14
Explain đi :-)
From: Songoku 4 Mar 2015 08:57
To: Thayngao 10 of 14

1/31
???
3/31
4/30
5/31
6/30
7/31
8/31
9/30
10/31
11/30
12/31

From: Hồ Răng Ham (HRH) 4 Mar 2015 09:01
To: Songoku 11 of 14
Vậy là Cua trả lời cũng đúng roài vì mới ngày nào có các pak bên VN dùng ngày 02/30 nữa mà
From: Songoku 4 Mar 2015 09:06
To: Hồ Răng Ham (HRH) 12 of 14
:)
From: Thayngao 4 Mar 2015 09:08
To: Songoku 13 of 14
hahaahhhdhdha. LOL.
From: Chihainep 4 Mar 2015 09:41
To: Songoku 14 of 14
(rotfl)