Đố vui (2)

From: Songoku 4 Mar 2015 09:30
To: ALL1 of 29

Tập 1 (https://www.vcfboard.com/forums/discussion.php?webtag=VCF&msg=89929.1) xong nhanh quá. Mời ACE sang tập 2

A
E
F
H
I
K
L
M
?
?

From: KissNRun (CUADONG) 4 Mar 2015 09:56
To: Songoku 2 of 29
N T...
From: Saoxa 5 Mar 2015 00:49
To: Songoku 3 of 29
R S
From: DUNGNGUYEN 5 Mar 2015 03:51
To: Songoku 4 of 29
N
T
From: rake 6 Mar 2015 01:35
To: DUNGNGUYEN 5 of 29
câu trả lời là link :)
From: DUNGNGUYEN 6 Mar 2015 03:46
To: rake 6 of 29
tui biết google sẽ ra, nhưng không làm thế vì muốn xem mình có nghĩ ra được không thôi

té ra ... không sai :-P
From: Chihainep 6 Mar 2015 10:33
To: DUNGNGUYEN 7 of 29
Anh nghĩ ra được curve với không curve hay thiệt (up)
From: Footprints 6 Mar 2015 18:35
To: DUNGNGUYEN 8 of 29
A
E
F
K
Q
?
?
?

:)
From: DUNGNGUYEN 7 Mar 2015 01:58
To: Footprints 9 of 29
A
E
F
K
Q
X
Y
Z
From: Footprints 7 Mar 2015 03:13
To: DUNGNGUYEN 10 of 29
No (rotfl)

Cho hint, dựa theo "tính cách" phân loại đó, thì H là mẫu tự độc nhất.
From: Footprints 7 Mar 2015 03:16
To: DUNGNGUYEN 11 of 29
quote:
A
E
F
K
Q
X
Y
Z


Gần đúng :) Đúng 2, sai 1,... có nghĩa là chưa thấy quy luật chung :)
From: DUNGNGUYEN 7 Mar 2015 05:12
To: Footprints 12 of 29
A
E
F
K
Q
W
Y
Z
From: KissNRun (CUADONG) 7 Mar 2015 06:19
To: DUNGNGUYEN 13 of 29
T X Y
From: Songoku 7 Mar 2015 07:20
To: Footprints 14 of 29

Nếu không hint "H" thì có thể là B S T

Với hint H thì giống Cua: T X Y

Tuy nhiên I đúng ra phải chung group với H và J chung group với A, E, F ... và Q có thể không chung group với A, E, F...

EDITED: 7 Mar 2015 07:22 by SONGOKU
From: Footprints 7 Mar 2015 09:59
To: Songoku 15 of 29
Dũng đi đâu đó (rotfl) lạc đường rồi.

Cua với Songoku nói đúng rồi.

Songoku phân tách cũng có lý về chữ J , I, và Q. Nhưng đây chị chỉ nói về cách viết chữ in hoa. J và I là 1 nét. Và Q, vòng tròn và cái quẹt ăn vô trong nên cần 2 nét :)
From: DUNGNGUYEN 7 Mar 2015 11:04
To: Footprints 16 of 29
Của em cũng chỉ có 2 nét thôi mờ :-P
From: Songoku 7 Mar 2015 11:26
To: Footprints 17 of 29
Nếu chị muốn viết chữ Q (vòng tròn và có 1 quẹt từ trong ra ngoài) bằng 1 nét cũng có thể được đó :)
From: Footprints 7 Mar 2015 13:20
To: Songoku 18 of 29
À, giờ chị mới nghĩ ra (up)
From: Songoku10 Mar 2015 08:08
To: ALL19 of 29

tập mới

58
62
70
94
??

From: DUNGNGUYEN10 Mar 2015 13:14
To: Songoku 20 of 29
58
62
70
94
02