Destiny

From: Saoxa17 Apr 2015 05:24
To: ALL1 of 12
Có ai chơi ngoài Sxa ra hông dậy?
From: Xeprau17 Apr 2015 13:22
To: Saoxa 2 of 12
hông ....dậY ...lười lắm chơi Zui nha .
From: AlphaTrio18 Apr 2015 03:08
To: Saoxa 3 of 12
Có mình. Choi một chút là bị motion sickness. Về lại Halo :P
From: Saoxa19 Apr 2015 01:54
To: Xeprau 4 of 12
Cám ơn anh Xeprau tuy lười mà có thời gian trả lời cho Sxa..j/k.LOL
From: Saoxa19 Apr 2015 01:55
To: AlphaTrio 5 of 12
Uổng dậy. Sxa thấy nó hay hơn Halo - kết hợp Black OPs + Halo + Skyrim = Destiny.
From: LLK (LYLIENKIET)20 Apr 2015 02:16
To: Saoxa 6 of 12
có người bạn nghiền chơi cái này :D
From: Saoxa20 Apr 2015 04:22
To: LLK (LYLIENKIET) 7 of 12
Mỗi ngày mình chơi 2 tiếng. Ráng hông chơi hơn. :-) Cuối tuần thì nhiều hơn.
From: AlphaTrio27 Apr 2015 13:47
To: Saoxa 8 of 12
Mê game nha (haha)

From: Stonecool27 Apr 2015 14:38
To: AlphaTrio 9 of 12
(rotfl) (rotfl)
From: Saoxa28 Apr 2015 05:35
To: AlphaTrio 10 of 12
Ác đạn nha ! :-)
From: Vivivo28 Apr 2015 06:06
To: AlphaTrio 11 of 12
mất nết hahaha
From: Tranky 6 May 2015 02:13
To: Vivivo 12 of 12
Thèng mất nết thiệt ! (haha). Con nhỏ nên xài tazer.. hiệu quả hơn. :)