Boom beach

From: testinz (TESTZZ)18 Jun 2015 14:19
To: ALL1 of 7
Bà con có ai chơi boom beach on cellphone kô?
From: Luv Is Blue (SENTIBLUE)18 Jun 2015 14:54
To: testinz (TESTZZ) 2 of 7
Tui chơi nè.... cả phone lẫn ipad ;)
From: testinz (TESTZZ)18 Jun 2015 15:14
To: Luv Is Blue (SENTIBLUE) 3 of 7
Lão đang trong clan nào vậy? Tui nhẩy vô với. Mới start .
From: Luv Is Blue (SENTIBLUE)21 Jun 2015 06:30
To: testinz (TESTZZ) 4 of 7

Nhóm SAIGON. Chỉ nhận 500 trở lên.
Nếu cưng đang khoảng 300-400 để tui invite dzô. Cho tui cái facebook ID

From: Saoxa22 Jun 2015 03:53
To: Luv Is Blue (SENTIBLUE) 5 of 7
Có chơi Stormfall hông
From: testinz (TESTZZ)22 Jun 2015 14:43
To: Luv Is Blue (SENTIBLUE) 6 of 7

lvl 16, moi 109 thui lão. Mới chơi được 2/3 hôm

Đơi đủ 300 tui nhảy vô.

From: Giacatluong23 Jun 2015 17:56
To: testinz (TESTZZ) 7 of 7
boob beach?