Bắc thang lên hỏi Ông Trời...

From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 07:25
To: ALL1 of 15
...pháo hoa này có thật không ACE? Hay người ta quay ghép hình ảnh? :S
https://www.facebook.com/video.php?v=1038189452857995&pnref=story
From: Hồ Răng Ham (HRH)25 Sep 2015 07:39
To: tieutuong (HTHINH) 2 of 15
Tính đi đường đó lên hả? (haha) (haha) (haha) (haha)
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 07:41
To: Hồ Răng Ham (HRH) 3 of 15
Lên đó chắc ko gặp già Hù, buồn lắm!!! :B (reddevil) :))
From: Hồ Răng Ham (HRH)25 Sep 2015 07:59
To: tieutuong (HTHINH) 4 of 15
Hahahaaa, lên đó thì sao gặp được vì cả đám VCF xuống dưới hết trơn rồi
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 08:14
To: Hồ Răng Ham (HRH) 5 of 15
:)) :P
From: Saoxa25 Sep 2015 08:49
To: tieutuong (HTHINH) 6 of 15
tui nói...hai người bên tỉu bên hù, bên trên bên dưới. bị chia rẽ thương tâm như chàng chăn trâu, nàng dệt vải dậy. Thiệt dễ thương hết sức à
From: Hồ Răng Ham (HRH)25 Sep 2015 08:58
To: Saoxa 7 of 15
(rotfl) (rotfl) (rotfl)
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 09:03
To: Saoxa 8 of 15
Hong dám đâu, thấy hén dễ thương thì thương đi! :B (reddevil) :))
Message 92245.9 was deleted
From: Hồ Răng Ham (HRH)25 Sep 2015 09:44
To: tieutuong (HTHINH) 10 of 15
quote:
dạo này còn ăn hột khổ qua kho sả không?


Ai ăn? và nó có liên quan gì tới cái cầu thang lão tính xài không? :B :B :B
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 09:50
To: Hồ Răng Ham (HRH) 11 of 15
Ăn món đó thì đâu leo thang nổi mà ham! :B :)) (reddevil)
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 09:59
To: Hồ Răng Ham (HRH) 12 of 15
Kí giề đêy...??? (violent) :B (reddevil) :))
EDITED: 26 Sep 2015 03:09 by HTHINH
From: Saoxa25 Sep 2015 11:40
To: tieutuong (HTHINH) 13 of 15
Đó tui nói mà....thương nhau lắm mới quýnh nhau đao
From: tieutuong (HTHINH)25 Sep 2015 12:08
To: Saoxa 14 of 15
:B :P :))
Message 92245.15 was deleted