Games cho con nit

From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)16 Dec 2015 01:48
To: ALL1 of 8

Các anh chị em có con nhỏ, xin cho CCN hỏi là mấy anh chị cho con chơi games gì vậy?

CCN trước giờ không chơi games, và cũng không tiếp xúc nhiều với tụi nhỏ nên không biết mấy cái games nào trong amazon (cho cái kindle) hay là trong itune cho cái ipad. CCN có hai đứa nhỏ 2 tuổi và 3 tuổi rưỡi, muốn tìm một vài cái learning và education games cho tụi nhỏ

CCN không muốn tụi nó chơi nhiều, nhưng đôi lúc cũng cần có để tụi nó cho mình làm việc :P


Thanks
CCN

From: Luudan16 Dec 2015 03:41
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 2 of 8
Subcribe $60+ /year with abcmouse.com. Có đầy đủ games cho mọi lứa tuổi (from 3). Toàn games and info để mở mang kiến thức. Mỗi đứa có account and level riêng. Được 3 accounts cùng 1 lúc.
Hồi trước, anh mua games lắt nhắt. Sometimes chả nhớ game đó mình đã mua chưa. Bây giờ thì tụi nhỏ chỉ vô abcmouse mà chơi thôi.
EDITED: 16 Dec 2015 03:43 by LUUDAN
From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)16 Dec 2015 05:21
To: Luudan 3 of 8
thank you anh
From: Hồ Răng Ham (HRH)16 Dec 2015 05:30
To: Luudan 4 of 8

Thấy nó để từ 2-7t, có site nào cho 8t trở lên hem lão?

(thanks) (thanks)

From: Luudan16 Dec 2015 23:15
To: Hồ Răng Ham (HRH) 5 of 8
Không biết lão ơi. Hỏi mấy tụi nhỏ đó. Từ trường, bạn bè, TV... Nhiều cái hay lắm.
EDITED: 16 Dec 2015 23:17 by LUUDAN
From: WB&G&Babies (WESTERNBOY)17 Dec 2015 04:25
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 6 of 8

Chảnh,

Ở nhà, anh thường cho tụi nhỏ chơi 2 sites này:

https://www.khanacademy.org/
https://code.org/

Cả 2 sites này đều free. Nhất là code.org, ông nhỏ thích lắm. Trên trường cũng endorse coi 2 sites này

From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)17 Dec 2015 04:52
To: WB&G&Babies (WESTERNBOY) 7 of 8
(thanks) (thanks) (thanks) (thanks) (thanks) (thanks)
From: Thích Đủ Thứ (HAMZUI)17 Dec 2015 06:23
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 8 of 8