Có ai còn nhớ game này ko?

From: Ganoi (GANOL)22 Oct 2016 02:09
To: ALL1 of 3
From: Chouprincess22 Oct 2016 16:01
To: Ganoi (GANOL) 2 of 3
Hình như là Kap post game này trong đây lâu lắm rồi? :-)
From: Ganoi (GANOL)22 Oct 2016 16:51
To: Chouprincess 3 of 3
Nó đó :)