Cung le bị knock out

From: AndyLe (HOASIMTIM.)14 May 2018 14:52
To: ALL1 of 2
Cung Le bị hạ, spin kick coi bộ bị bắt bài rồi, từ năm 2014

anh chàng narrator là Luke Rockhold, bị Bisping hạ knock out ở ufc 199 2016 sau đó

Bisping bị hạ ở ufc 217  2017 
EDITED: 14 May 2018 14:52 by HOASIMTIM.
From: Kcl17 Jun 2018 13:02
To: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 of 2
Bisping thua 2 trận sau cùng tuyến bố giải nghệ rồi .