Thương tâm

From: Kcl 3 Jun 2018 12:04
To: ALL1 of 3
2 anh em Quốc cơ, Quốc nghiệp (Nghiệp là em) , chơi xiếc thể thao . Có môn đội ngược đầu nhau , Quốc nghiệp đau cổ , BS nói bị teo cơ cổ nên nghỉ chơi . Không nghe .
Hiện đang ở London, tập dượt để thi đấu, đội ngược đầu nhau . Quốc cơ vấp chân, Quốc nghiệp dội đầu thẳng đứng xuống sàn gạch !!!
From: aha 3 Jun 2018 20:53
To: Kcl 2 of 3
cũng may không sao cả Bác ạ, coi mà hồi hộp quá chời luôn
Quote: 

Quote: 
From: Videonic 4 Jun 2018 05:33
To: aha 3 of 3
2 tên này đi trình diễn mà lại mặc đồ bộ đội sao hông đội nón cối luôn cho đủ bộ