Ba tây/Thụy sĩ

From: Kcl17 Jun 2018 12:47
To: ALL1 of 1
Vì sao thằng Thụy sĩ ôm chặc thằng Brazil trước cổng thành Thụy sĩ, vậy mà không bị phạt đền ?