Tunisia - England

From: chan dai (LTNGUYEN)18 Jun 2018 11:30
To: ALL1 of 14
CD đang coi tran^. nay`, thủ môn của England suong*' quá, chỉ đung*' choi* thôi  :-)  

Bây gio*` CD thấy tiết đã không đi coi giải này . CD chua* đi Russia bao gio*`, nếu đi coi giải này đuọc dịp đi du lịch Russia luôn .
From: Ltm18 Jun 2018 11:34
To: chan dai (LTNGUYEN) 2 of 14
Chờ 8 năm nữa (2026) ...nhớ rủ MNV lên Dallas ăn crawfish và xem đá banh nhe!   (haha)
From: chan dai (LTNGUYEN)18 Jun 2018 11:37
To: Ltm 3 of 14
Hahaha... để coi sao ...Tổ chuc*' o*? Dallas là phải đi coi. Vậy giải toi*' tổ chuc*' o*? đâu vậy anh?
From: chan dai (LTNGUYEN)18 Jun 2018 11:39
To: ALL4 of 14
1-1 rồi
From: Ltm18 Jun 2018 11:55
To: chan dai (LTNGUYEN) 5 of 14
Hai đội nầy đá quá dữ!!!  (up) năm 2022 là do Qatar host đó!  
From: chan dai (LTNGUYEN)18 Jun 2018 12:00
To: Ltm 6 of 14
CD  chuẩn bị đi làm đây chắc không coi được hiệp hai . Tổ chức ở Quata chắc CD không đi coi
From: núi (XUA) 3 Jul 2018 15:25
To: chan dai (LTNGUYEN) 7 of 14
2026 ở ATT stadium in Arlington. Để rủ bà mèo cầm xấp vé đứng ngoài cổng quơ quơ LOL
From: chan dai (LTNGUYEN) 3 Jul 2018 17:09
To: núi (XUA) 8 of 14
Hahaha... tôi. nghiêp. dì qua’, thân già phai đứng giữa trời trưa nắng bán vé cho đen ... haha. Theo kink nghiệm đi coi World Cup o Brazil, em chi? Thấy nguòi ta cầm hang? hoi? cần mua vé chu không thấy ai đứng bán vé hết .
From: Meoww 3 Jul 2018 22:33
To: núi (XUA) 9 of 14
 (up)
From: núi (XUA) 5 Jul 2018 10:43
To: chan dai (LTNGUYEN) 10 of 14
Quote: 
tôi. nghiêp. dì qua’, thân già phai đứng giữa trời trưa nắng bán vé cho đenừ, tưởng tượng hình ảnh 8 năm nữa của bả xem ... hỏng biết còn sức đứng vững trên 4 chân hem chứ nói gì đến bán buôn các thứ ! LOLL

From: chan dai (LTNGUYEN) 5 Jul 2018 10:59
To: núi (XUA) 11 of 14
Hahaha
From: Meoww 5 Jul 2018 11:07
To: núi (XUA) 12 of 14
From: núi (XUA) 5 Jul 2018 12:58
To: Meoww 13 of 14
em applied failure yield cho dì đứng 4 chưn đó nghen. Nhắm tới đó mà yếu quá thì xài luôn cái chưn thứ 5 đi vậy ! hope it is still function able ! LOLLL  (rolling)
From: Meoww 5 Jul 2018 20:24
To: núi (XUA) 14 of 14
 (crazy)