Nhật - Bĩ

From: Nhaclinhsan 2 Jul 2018 12:12
To: ALL1 of 11
Nhật - Bĩ : 2 - 0 . 

Có ai nghĩ là anh Trump thắng và ngày hôm nay có ai nghĩ là Nhật thắng không ? 

:-)  :-)  :-) 

 
EDITED: 2 Jul 2018 12:13 by NHACLINHSAN
From: TK (TKIET) 2 Jul 2018 12:17
To: Nhaclinhsan 2 of 11
thể thao mà không có gì là không thể
From: LTT 2 Jul 2018 12:20
To: Nhaclinhsan 3 of 11
Bỉ chấp mấy trái vậy mấy anh?
From: Nhaclinhsan 2 Jul 2018 12:28
To: Nhaclinhsan 4 of 11
Nhật - Bĩ 2 - 1  

Thua trái này không đáng :-(  
 
From: Nhaclinhsan 2 Jul 2018 12:29
To: LTT 5 of 11
Không biết . Nhưng kiễu này dân cá độ VN thua dập mặt :-)  :-)
From: TK (TKIET) 2 Jul 2018 12:31
To: LTT 6 of 11
Bỉ chấp 1.5
From: Nhaclinhsan 2 Jul 2018 13:11
To: TK (TKIET) 7 of 11
Nhật thua rùi . 
From: TK (TKIET) 2 Jul 2018 13:14
To: Nhaclinhsan 8 of 11
Nhật đá dị là hay rồi, có đá hiêp phụ cũng sẽ thua. Bỉ control hết bóng bổng rồi
From: 3Some 2 Jul 2018 14:03
To: Nhaclinhsan 9 of 11
Anh Cu (Lukaku) đá trận này chẳng có gì đặc sắc hết
From: 3Some 2 Jul 2018 14:17
To: Nhaclinhsan 10 of 11
Nhật thua trận này đau như hoạn. Sau khi dẫn trước 2 bàn, nếu Nhật sử dụng chiêu trò đá dơ như đã làm ở trận Ba Lan thì chưa chắc phải xách áo đi về
From: núi (XUA) 5 Jul 2018 10:40
To: ALL11 of 11
Hasebe san is still my cute idol  (thatim) ! LOL