Nfl hall of fame

From: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 Aug 2018 10:49
To: ALL1 of 7
Tối nay thứ năm 8/2 7pm CT. NBC
Baltimore Ravens - Chicago Bears
From: CuDop (Y3U3MTHP) 2 Aug 2018 13:40
To: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 of 7
Low only
From: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 Aug 2018 13:44
To: CuDop (Y3U3MTHP) 3 of 7
Được đó cudop
From: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 Aug 2018 20:36
To: CuDop (Y3U3MTHP) 4 of 7
quá dữ

 (clap)

mới dô thấy tụi nó quất cho 2 trái td liền tù tì thấy xám hồn rồi

 
From: CuDop (Y3U3MTHP) 2 Aug 2018 22:09
To: AndyLe (HOASIMTIM.) 5 of 7
Aen dc 2 đầu :), lúc điểm mới ra là 33 xong nó nhảu xuống 32 cúdop đánh over 32 xong nó nhảy lên 34 và lên 35.5 cudop đánh under :) , vô dc 2 đầu :)
From: AndyLe (HOASIMTIM.) 2 Aug 2018 22:10
To: CuDop (Y3U3MTHP) 6 of 7
 (up)  (clap)
From: Langchaca26 Aug 2018 22:03
To: ALL7 of 7
Cốt khỉ quàng cốt khỉ đầu mùa mới per-season mà đánh đâu thua đó rồi chán