Hết kèn hết trống

From: Kcl 1 Sep 2018 18:35
To: ALL1 of 4
Hết kèn hết trống, không thấy đưa tàu bay qua rước ?

U23 Việt Nam,Cổ vũ U23 Việt Nam,Park Hang Seo
From: Luv Is Blue (SENTIBLUE) 1 Sep 2018 20:36
To: Kcl 2 of 4
Có mà bác.... theo con biết thì VN Airlines sẽ cho máy bay qua đón
From: 4Tees 1 Sep 2018 21:49
To: Kcl 3 of 4
Ai vậy bác?
From: Viethai 3 Sep 2018 05:22
To: 4Tees 4 of 4
Ban nhạc U2 ba