Electric travel kettle with dual voltage

From: OpLa 4 Dec 2018 03:07
To: ALL1 of 23
Muốn mua đồ nấu nước nhỏ gọn nhẹ, chứa ~ .5L nước và có thể dùng được 110 hoặc 220V, ACE biết hoặc có xài qua giới thiệu dùm .

 (thanks)
From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 4 Dec 2018 11:52
To: OpLa 2 of 23
From: 4Tees 4 Dec 2018 18:07
To: OpLa 4 of 23
Đi travel mà cũng cần đồ nấu nước sôi ăn mì gói huh?  lol
From: Thatcong 4 Dec 2018 18:16
To: 4Tees 5 of 23
Hotel phòng nào cũng có cái máy nấu pha cafe mà, dùng cái máy đó nấu nước sôi đâu cần phải mang cái kettle làm gì.
From: Luudan62 4 Dec 2018 19:00
To: Thatcong 6 of 23
Cần 220V chắc là tính đi VN ?,  đun sôi nước để nguội rồi chi súc miệng thôi  :-)
EDITED: 4 Dec 2018 19:10 by LUUDAN62
From: OpLa 4 Dec 2018 19:30
To: 4Tees 8 of 23
Mì gói bây giờ đối với em là sang chảnh á chị :)) em đang ở 1 nơi được biết tới là "bụng đói ...chờ đợi ... và suy tư" :-) .  em cũng bị vài lần rồi nhưng lần này thì teo :))
From: OpLa 4 Dec 2018 19:31
To: Thatcong 9 of 23
Đó là ở hotel , còn ở nhà dân (guest house) làm gì có :-)
From: OpLa 4 Dec 2018 19:34
To: Luudan62 10 of 23
Quote: 
 đun sôi nước để nguội rồi chi súc miệng thôi
Có chiêu này nữa sao :)) sao giống camping rồi tối vô khách sạn ngủ :))
From: Viethai 8 Jun 17:36
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 11 of 23
Kỳ này có đem foldable qua Alaska nấu mì gói không lolll
Anh đang tính mua cái nào đem đi khuấy bột gọn nhẹ trong hotel
Thấy
Yazawa Travel multi cooker TVR70BK [Japan Import] https://a.co/d/dqqIIZK
Chắc là không gọn nhẹ nhưng mấy cái đồ em đề nghị biến hết rồi
EDITED: 8 Jun 17:36 by VIETHAI
From: Viethai 9 Jun 08:20
To: TiVi 13 of 23
Anh tìm mua cho người em chỉ ăn được bột gạo lức, chuẫn bị cho chuyến đi sắp đến.
From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)10 Jun 13:12
To: Viethai 14 of 23
Ặc, em không có mua hồi đó lấy gì đem...chắc em mượn ké của anh vậy
From: Viethai10 Jun 17:51
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 15 of 23
Qua bển có BTC lo, anh tình nguyện nấu bún bò Huế coi bộ no door
From: 4Tees13 Jun 18:17
To: TiVi 16 of 23
Cái nồi này nấu được mì gói hay chỉ dùng để nấu nước sôi thôi? 
From: BUFFALO (DAUCULA)14 Jun 12:20
To: 4Tees 17 of 23
Ủa, bộ nấu nước sôi xong thì ko cho vào tô để làm mì gói được sao cà??? Kkkkkkk
From: TiVi14 Jun 12:30
To: BUFFALO (DAUCULA) 18 of 23
hahaha ..... 
From: Videonic15 Jun 04:52
To: TiVi 19 of 23
Tội nghiệp ông T. bị ăn mì gói suốt đời
From: TiVi15 Jun 11:16
To: Videonic 20 of 23
:P