Đại Hạ Giá - Khuyến MãiMost Valuable Companies in World 2022

 

Press Ctrl+Enter to quickly submit your post
Quick Reply  
 
 
  
 From:  Dama   
 To:  tieutuong (HTHINH)     
104303.4 In reply to 104303.3 
tụi nó đâu có ở với tui sao mà biết  (haha)  (haha)  (haha)
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  tieutuong (HTHINH)  
 To:  Dama      
104303.5 In reply to 104303.4 
quote: Dama
tụi nó đâu có ở với tui sao mà biết  (haha)  (haha)  (haha)

Ờ hén  (up)  lol

Hình như thì là mà ...nghe fake news nói đa số tụi nó đi  vô khách sạn G hết ròi  (jump)***********************************
"Muốn hiểu tâm hồn một người, đừng nhìn vào những điều hắn đạt được, hãy xét đến những điều hắn muốn làm."
Kahlil Gibran
0/0
 Reply   Quote More 

Reply to All    
 

1–5

Rate my interest:

Adjust text size : Smaller 10 Larger

@2019 Project Beehive Forum  

Forum Stats